Saron barnehage sin visjon

Liten barnehage, stort hjerte - trygghet og kvalitet med barnet i fokus

Vi har høsten 2016 laget en ny visjon for Saron barnehage.

-Liten barnehage, stort hjerte - Trygghet og kvalitet med barnet i fokus.

Vi tenker at denne visjonen innebærer at ALLE barna skal føle seg sett og at de får dekket sine psykiske og fysiske behov. Der vi er varme og tilstedeværende voksne og at barna skal bli tatt å alvor av oss i personalet. Vi voksne skal tørre å være den som gir trygghet og forutsigbarhet i hverdagen som gir god grobunn for lek, læring og sosialt samspill.