Plasstyper og priser

Vi tilbyr 100% og 80 % i plassstørrelse

Pris for 100 % plass er 2730 kr pr måned + kostepenger 300 kr pr måned

Pris for 80% plass er 2657 kr pr måned + kostpenger 270 kr pr måned