Planleggingsdager 2016/2017

Barnehagen har fem planleggingsdager som fordeles utover høst og vårhalvåret

Planleggingsdagene i 2016/2017 er som følger

- Onsdag 14 september

- Fredag 18 november

- Mandag 2 januar

- Fredag 17 mars.

- Fredag 26 mai.

Med forbehold om endringer

Disse dagene er barnehagen stengt.